was successfully added to your cart.

Towarzystwo do rozmów

autor: | Spotkania przy świecach |

Odkąd się­gam pamię­cią znam określenie „pol­ska gościn­ność” – każdy z nas wie, co ozna­cza. W jej ramach chciał­bym dziś zapro­sić do towa­rzy­stwa wyjąt­kową KOLEKCJĘ CHWIL, aby móc delek­to­wać się roz­mo­wami. Zacz­nijmy od…

Czytaj więcej